Trasa Lublin - Włodawa 18:25

  • Lublin 18:25
    "Mały dworzec" dla busów obok Dworca PKS, ul.Ruska 13,13a stanowisko nr 10
  • Włodawa 19:48
    ul.Chełmska
kurs busa