Trasa Lublin - Chełm 9:10

  • Lublin 9:10
    "Mały dworzec" dla busów obok Dworca PKS, ul.RUSKA 13,13A ul.Cerkiewna stanowisko nr 18
  • Chełm 10:25
    al. Armii Krajowej 14
kurs busa